Mia Farrow, photo by Alfred Eisenstaedt, April 23, 1967 
Mia Farrow on the shore of Lake Geneva

Mia Farrow, Vogue 1966 by Richard Avedon